แถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตซอลศรีปทุม-ศรีสะเกษ FUTSAL THAILAND PREMIER LEAGUE 2015

19 มี.ค. 2558

สำนักงานการกีฬา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตซอลศรีปทุม-ศรีสะเกษ ในการแข่งขัน FUTSAL THAILAND PREMIER LEAGUE 2015 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 12.30 น. ณ  ชั้น  11 อาคาร 9  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

12:30 น. ผู้บริหารสโมสร แขกผู้มีเกียรติ นักกีฬาผู้สื่อข่าวสื่อมวลชน ผู้เข้าร่วมแถลงข่าว ลงทะเบียน

13:00 น. พิธีกร  ตู่ เชียร์ไทย  เชิญแขกผู้เข้าร่วมแถลงข่าวพร้อมกันที่ห้องแถลงข่าว

13:15 น. พิธีกร กล่าวเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นเวที
             -  ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ประธานสโมสรฟุตซอลศรีปทุม-ศรีสะเกษ กล่าวตอนรับและพูดถึงการได้รับ

             การสนับสนุนจากพันธมิตร
             – คุณสฤษฎ์ นาควารินทร์ เหรัญญิกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวถึง  ความพร้อมในการเป็นสนาม

             เจ้าบ้านในฤดูกาลนี้
             -  ดร.เดชา  เดชะตุงคะ ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตซอลศรีปทุม-ศรีสะเกษ กล่าวถึงการทำทีมและเป้าหมาย

             ในการแข่งขันในปีนี้
             - คุณรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวถึง การร่วมเป็นผู้

              สนับสนุนหลัก
              - ดร.โสภิต  ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวถึงนโยบาย

             การพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
             - ดร.ศราวุธ ดิษยวรรธนะ ผู้จัดการสายงานกิจกรรมพิเศษและกีฬา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ให้การ

             สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ตลอดการแข่งขัน

13:35 น.  ประธานสโมสรฟุตซอลศรีปทุม-ศรีสะเกษ  
             - ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ มอบโล่ห์ขอบคุณผู้สนับสนุน และกล่าวขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนผู้มีเกียรติ

              สื่อมวลชนผู้ที่เข้าร่วมแถลงข่าว
              - คุณสฤษฎ์ นาควารินทร์  ห้างหุ้นจำกัด ศรีสะเกษการพิมพ์

              -   คุณรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมงคล พร๊อพเพอร์ตี้
              -   ดร.ศราวุธ ดิษยวรรธนะ ผู้จัดการสายงานกิจกรรมพิเศษและกีฬา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 

              ผู้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ตลอดการแข่งขัน
              - คุณภิญโญ สินแบน บริษัท CADENZA SPORTS พร้อม เปิดตัวชุดในการแข่งขัน

              FUTSAL  THAILAND  PREMIER  LEAGUE  2015  ชุดทีมเหย้า  ชุดทีมเยือน   ชุดลำลอง

              ที่ใช้ในการแข่งขันฤดูกาล 2015 นี้

13:45 น. ถ่ายภาพหมู่ผู้บริหาร ผู้ร่วมสนับสนุน และนักกีฬา

14:00 น. เชิญชมวงดนตรีและตลก คณะคิงก่อนบ่าย ณ อาคาร 9 ชั้น 12

14:45 น. เชิญชมการเตะฟุตซอลเปิดตัวสโมสร คู่พิเศษ ระหว่าง ทีม VIP สโมสรฟุตซอลศรีปทุม - ศรีสะเกษ

             รวมผู้สื่อข่าวทุกสถานี นำทีมโดย  ดร.ชาติชาย  พุคยาภรณ์  ประธานสโมสร, นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ, คุณรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พบกับ ทีม ดารา   STAR RIDER นำทีมโดย“เกรซ” วรินทร “เจ้ากอล์ฟ” อนุวัฒน์ , “แจ๊บ” เพ็ญเพชร ,“โชกุล” สันธนะพานิช, “คิง ก่อนบ่าย” , นิรุต ,ตะวัลย์  ฯลฯ  ณ  อาคาร  9  ชั้น  12

16:15 น. ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ อาคาร 9 ชั้น 11

17.00 น.  สโมสรฟุตซอลศรีปทุม-ศรีสะเกษ อุ่นเครื่องกับ สโมสร แคท เอฟซี