ม.ศรีปทุม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ 12 สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

15 มี.ค. 2558

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา นำบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา“เอกชนสัมพันธ์ 12 สถาบันอุดมศึกษา” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้บุคลากรทั้ง 12 สถาบันเอกชนอุดมศึกษาได้รู้จักผูกมิตรไมตรีต่อไป โดยมี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล หังสพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน, เปตองทีมผสม และแบดมินตันคู่ผสม  ณ สนามกีฬากลาง ศูนย์กีฬาสุรี บูรณธนิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

***สำหรับสถาบันเอกชนทั้ง 12 สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

3.) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4.) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

5.) มหาวิทยาลัยรังสิต

6.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9.) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

10.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

11.) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

12.) มหาวิทยาลัยสยาม

***ปีหน้า…!!! พบกันใหม่กับการแข่งขันกีฬา “เอกชนสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางนา เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปนะครับ