พิธีเปิดกีฬา “ดอกบัวเกมส์” ครั้งที่ 18

13 มี.ค. 2558

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR “กิจกรรมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจความรับผิดชอบต่อสังคม” ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาดอกบัวเกมส์” มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้คอนเซ็ปต์การแข่งขันที่ว่า “New Gen Anti-Corruption” ตามโครงการของศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ลานกิจกรรมอาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา