ความร่วมมือทางวิชาการ

12 มี.ค. 2558

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัท รัชดานิรมิต จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคุณวัลลภา โภควัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 10 อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม