งานแถลงข่าว Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award 2015

9 มี.ค. 2558

 

วันนี้ (9 มี.ค. 2558) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานแถลงข่าว และงานเลี้ยงแสดงความยินดี 10 สตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award 2015 ในการประชุม ASEAN Women Entrepreneurs Forum ครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2558 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งงานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น14 อาคาร40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีผู้ประกอบการสตรีที่ได้รับรางวัลได้แก่

1. คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล หัวหน้าคณะในฐานะผู้แทนภาคเอกชน และสตรีผู้ประกอบการดีเด่นภาคธุรกิจการเกษตรและพลังงาน

2.  ดร.รัชนีพร   พุคยาภรณ์  พุกกะมาน   อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  สตรีผู้ประกอบการดีเด่นภาคการศึกษา

3.  นางนวลพรรณ   ล่ำซำ   กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)    ผู้แทนจากภาคประกันภัย

4.  ดร.สมพร  จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

5.  น.ส.ศุภลักษณ์   อัมพุช  รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  ผู้แทนจากภาคธุรกิจค้าปลีก

6.  นางสุภาพรรณ   พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด    ผู้แทนจากภาคขนส่งทางเรือ

7.  นางวันดี   กุญชรยาคง  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)  ผู้แทนจากภาคพลังงานแสงอาทิตย์

8.  มล.ปรียพรรณ  ศรีธวัช  เจ้าของกิจการโรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล (สถาบันเชียงใหม่บัลเลต์)ผู้แทนจากส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ ทางศิลปวัฒนธรรม

9. นางธันยรัศม์  อัจฉริยฉาย  รองประธานกรรมการบริหาร เครือกะตะกรุ๊ปผู้แทนจากส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม

10. น.ส.อรุโณชา   ภาณุพันธ์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาส์ท ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ผู้แทนจากภาคธุรกิจบันเทิง