ติวเข้มเสริมความรู้ด้าน Digital Marketing

9 มี.ค. 2558

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดติวเข้มเสริมความรู้ให้กับนศ.รายวิชา MKT211 การตลาดดิจิทัล(Digital Marketing) โดยได้รับเกียรติจาก คุณแพรวพิไล ชินศักดิ์ชัย Digital Marketing Manager, iTopSpark เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 1202 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม