สวนสุนันทา ศึกษาดูงานทะเบียน วิชาการ ม.ศรีปทุม

6 มี.ค. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติต้อนรับ อาจารย์อภิชาต กำภูมิประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสถานที่และศึกษาดูงานด้านระบบสำนักงานทะเบียนและสำนักงานวิชาการ ณ ห้องประชุมบงกช อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา