ม.ศรีปทุม เสริมสร้างชุมชนสดใส นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

6 มี.ค. 2558

ศูนย์ศิษย์เก่านักศึกษาทุนและชุมชนสัมพันธ์ และ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมจัดโครงการ “ศิษย์เก่าอาสา สร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด Active Healthy Livingเป็นกิจกรรมให้ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับการสาธิตการออกกำลังกาย กิจกรรมฐาน  Walk Rally เรียนรู้พิษภัยห่างไกลยาเสพติดและกีฬาต้านยาเสพติด ให้กับประชาชนและเยาวชนของชุมชนเคหะบางบัว เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนให้ความสำคัญกับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสดใส ได้รับความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งห่างไกลจากยาเสพติด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

***โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้หลักวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม และกิจกรรมฐาน  Walk Rally เรียนรู้ต้านยาเสพติดให้กับเยาวชน ได้เรียนรู้การป้องกันตนเองจากพิษภัยของยาเสพติดจากกิจกรรมประจำฐาน ซึ่งได้รับเกียรติจากนักจัดการรายวิทยุยอดฮิต DJ.โน้ส จากคลื่นวิทยุ FM.94.5 ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาร่วมกิจกรรมและเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนในครั้งนี้ด้วย