”แม็คโครมิตรแท้โชว์ห่วย” ครั้งที่ 6

5 มี.ค. 2558

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ  บริการวิชาการสู่สังคม ”แม็คโครมิตรแท้โชว์ห่วย” ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการที่ ให้นักศึกษาเข้าไป ช่วยเหลือ พัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย  ในชุมชน  เพื่อเสริมศักยภาพร้านค้าปลีกไทย  เพื่อคัดเลือกกลุ่มนักศึกษาที่มีศักยภาพเป็นตัวแทนไปแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งทีมที่ชนะเลิศของมหาวิทยาลัยศรีปทุม “ชื่อร้าน Imagine” โดยมี นางสาวนุสรา  จันทร์พุฒ เป็นหัวหน้ากลุ่ม