พิธีครอบครูช่าง คณะดิจิทัลมีเดีย ประจำปีการศึกษา 2557

5 มี.ค. 2558

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีครอบครูช่าง แก่คณาจารย์และนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย เป็นประธานในพิธี  ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 อาคาร40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน