SPU ติวครบเซ็ต Get Brighter Future “ติวสู่อนาคตที่สดใส” GAT PAT

28 ก.พ. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือกับเว็บไซต์การศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ www.eduzones.com จัดโครงการ SPU ติวครบเซ็ต Get Brighter Future “ติวสู่อนาคตที่สดใส” ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

สำหรับรอบการติว GAT เชื่อมโยง ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย) และรอบการติว GAT ภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิเชฐ ด่านไทยนำ (ครูบอส) ให้เกียรติมาติวแนะแนวให้กับนักเรียนในครั้งนี้