ปฏิบัติธรรม 45 ปีศรีปทุม ครั้งที่ 5

27 ก.พ. 2558

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม “สวดมนต์ นั่งสมาธิ เสริมบุญบารมี สร้างความดีทุกภพชาติ” ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์บรรลือ ปวโร วัดธรรมมงคล สถาบันพลังจิตตานุภาพ มาบรรยายธรรมและนำสวดมนต์นั่งสมาธิ ณ บริเวณลานธรรม หน้าองค์พระพุทธมหาปัญญามุนี อภิปูชนีย์ศรีปทุม พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา