ศึกษาดูงานด้านระบบ การเรียนการสอนออนไลน์

27 ก.พ. 2558

ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านระบบ  การเรียนการสอนออนไลน์  ณ  ห้องTheater room ชั้น3 อาคาร 40 ปี ม.ศรี ปทุม บางเขน