SPU ติวครบเซ็ต Get Brighter Future “ติวสู่อนาคตที่สดใส” รอบการติว GAT PAT

26 ก.พ. 2558

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือกับเว็บไซต์การศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ www.eduzones.com จัดโครงการ SPU ติวครบเซ็ต Get Brighter Future “ติวสู่อนาคตที่สดใส” ซึ่งเป็นรอบการติว GAT PATระหว่างวันที่ 26 ก.พ.58 – 28 ก.พ.58

โดยในวันแรกของรอบการติว GAT PAT (26 ก.พ. 58) การติวรอบเช้า ได้รับเกียรติจาก อ.ภราดร เทพสุภา หรือ พี่โดม Eduzones มาติวแนะแนวในการเลือกคณะเรียนต่อ ส่วนการติวรอบบ่ายได้รับเกียรติจาก อ.วีณา เนาวประทีป (ครูพี่นุ้ย) และ อ.ศิลา สุขรัศมี (ครูตูน) มาติว PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์