พิธีประสาทปริญญา บัณฑิตรุ่นที่ 43

19 ก.พ. 2558

 

ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 43  เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2558 ณ เมืองทองธานี Impact Exhibition Hall 2