สถาบันภาษา จัดงานฉลองตรุษจีน 2558

17 ก.พ. 2558

 

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2558 โดยมีการจัดประกวดคัดลายมือภาษาจีน และมีการประกวดร้องเพลงจีนประกอบเต้นรีวิว จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 14 ชุด ณ Exhibition Room Ground Floor อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีโรงเรียนให้ความสนใจ และเข้าร่วมประกวดมากมาย

 

ผลการประกวดร้องเพลงจีนประกอบเต้นรีวิว

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

-โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง จ.นนทบุรี

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

-โรงเรียนอัมพรไพศาล จ.นนทบุรี

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

-โรงเรียน บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จ.พระนครศรีอยุธยา

 

รางวัลชมเชย

-โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี

 

ผลการประกวดคัดลายมือภาษาจีน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

-นาย เจษฎา คงสองเมือง โรงเรียนราชวินิตบางเขน

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

-น.ส. นวพร บุญลือ โรงเรียนอัมพรไพศาล จ.นนทบุรี

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

-น.ส.ภัสรดา ภูไข โรงเรียนอัมพรไพศาล จ.นนทบุรี

 

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

-น.ส.ปรีชญา อุ่นแก้ว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

-น.ส.ธัญลักษณ์ จงอ่อน โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี

-น.ส.ชนากานต์ คงสมแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี