เตรียมความพร้อม นศ.ทุน SPU ขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศ

17 ก.พ. 2558

ดร.โส ภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประชุมชี้แจ้งให้กับอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนนักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ในเรื่องการดูแลนักกีฬาทั้งระบบการเรียนการสอน การฝึกซ้อม และที่พักอาศัย เพื่อเป็นตัวแทนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเข้าร่วมการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศต่อไป ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา