ม.ศรีปทุม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ชุมชนพหลโยธิน 46

13 ก.พ. 2558

ศูนย์ศิษย์เก่านักศึกษาทุนและชุมชนสัมพันธ์ และ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน” ให้กับประชาชนในชุมชนพหลโยธิน 46 เขตจตุจักร ในการสอนทำ “น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน และ ร้อยพวงมาลัย” เพื่อเป็นการฝึกทักษะและเพิ่มศักยภาพประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่ชุมชนนำไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพ และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนต่อไป ณ ศูนย์ชุมชนพหลโยธิน 46 จตุจักร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา