เชื่อมสัมพันธ์ SPU สัปดาห์แห่งความรักษ์สุขภาพ

10 ก.พ. 2558

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี, อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี, อาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยกรมนุษย์ และอาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฏหมายและรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการ “สัปดาห์แห่งความรักษ์สุขภาพ : ก้าวแรกของความสำเร็จ เริ่มจากสุขภาพที่ดี” เป็นกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ออกกำลังกายและเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมกันภายในองค์กร ตามโครงการความร่วมมือของ สำนักงานบุคคล และ สำนักงานกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ลานกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

***โดยมีจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล, เปตอง และกีฬาฮาเฮ ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558 นี้