45 ปี SPU : Happy New Year 2015 I’M FINE. THANK YOU…SPU

10 ก.พ. 2558

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ 45 ปี SPU : Happy New Year 2015 I’M FINE. THANK YOU…SPU ประจำปี 2558 ให้แก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และเนื่องในโอกาสวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี การก่อตั้งของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา