ศรีปทุมคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Comic Strip

2 ก.พ. 2558

ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัล โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Design Competition 2014 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โดยรางวัลประเภท Comic Strip นายพีรพัฒน์ เสนาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ด้วยผลงาน Heart Seeker

 

ผลรางวัลประเภท Comic Strip

รางวัลชนะเลิศ

นายพีรพัฒน์ เสนาลัย        มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชื่อผลงาน  Heart Seeker

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1

นายชานนท์  ธรเจริญศรี   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชื่อผลงาน  One Last Time

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2

นายนฤเบศร์  บุตรศรี         มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชื่อผลงาน  ARTIO

รางวัลชมเชย

  1. นาย นราทร  พรวุฒิกร  มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อผลงาน  Two Tone

  1. นายธชนิช สิทธิพงศ์          มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชื่อผลงาน  Hear I am

 

ผลรางวัลประเภท Interactive Design

รางวัลชนะเลิศ

กลุ่ม DPU Chare

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1

กลุ่ม  MIND

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2

กลุ่ม Tomorrow Survival

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รางวัลชมเชย

  1. กลุ่ม Moving Forward

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  1. กลุ่ม ทศพร สังข์ประคอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ผลรางวัลประเภท Animation

รางวัลชนะเลิศ

กลุ่ม ปลาหมึกปู

มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1

กลุ่ม  Deer Deer

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2

กลุ่ม Newlight Project

มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลชมเชย

  1. กลุ่มRobert

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  1. กลุ่มเหนื่อยจุงเบย

มหาวิทยาลัยรังสิต