SPU มอบทุนการศึกษา ข้าราชการตำรวจ

2 ก.พ. 2558

อาจารย์เอกสิทธิ์ วงษ์วุฒิพงษ์ เป็นผู้แทนกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ามอบทุนการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 ทุน ได้แก่ ประเภททุนการศึกษาสำหรับบุคลากรและครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางเขน และประเภททุนการศึกษาสังกัดหน่วยงานย่านพหลโยธิน ให้กับ พันตำรวจเอก ณัฐณวิทย์ สิทธาภิรมย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ณ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา