ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ร่วมกับ GiGABYTE จัดพิธีตัดสินการประกวดผลงาน Upgrade Your Life

30 ม.ค. 2558

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ GiGABYTE จัดพิธีตัดสินผลงานรอบสุดท้าย โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Design Competition 2014 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการแข่งขันแบ่งเป็นประเภท Animation, Interactive Design, Comic Strip โดยมี ดร. อติเทพ แจ้ดนาลาว อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการเปิดงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม