เพิ่มความรู้ “Digital Marketing”

30 ม.ค. 2558

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “การเรียนการสอนรายวิชา MKT211 Digital Marketing” โดยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Digital Marketing มาบรรยายให้ความรู้และเล่าประสบการณ์แบบตรงประเด็น ผ่านมุมมองของคนทำงาน Digital Marketing (เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีการเรียนการสอนรวม 15 ครั้ง  มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษจำนวน 11 ครั้ง ซึ่งในครั้งแรกนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณแพรวพิไล ชินศักดิ์ชัย Digital Marketing Manager, iTopSpark มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ”กลยุทธ์ในการทำ Search Engine Optimization” แนะเคล็ดลับการทำให้เว็บไซต์ เว็บเพจ หรือบล็อกของเราติดอันดับ Search Engine ในหน้าแรกๆ โดยจะมีการบรรยายพิเศษทุกวันศุกร์  เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้อง 11-1202 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน