ม.ศรีปทุม จัด “สวดมนต์ นั่งสมาธิ”

28 ม.ค. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการปฏิบัติธรรม “สวดมนต์ นั่งสมาธิ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อเสริมบุญบารมี สร้างความดีทุกภพชาติ โดยกิจกรรมนี้จะปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ทุกวันศุกร์ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2557 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เวลา 16.30 – 17.30 น. ณ บริเวณลานธรรม หน้าองค์พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน