ขอแสดงความยินดี “ครูแสนดี” ประจำปี 2558

24 ม.ค. 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร “ครูแสนดี” ประจำปี 2558 ซึ่งในปีนี้มีคุณครูจากทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 553 คน เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและเชิดชูเกียรติครูแสนดี  และเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน จัดโดยมูลนิธิดร.สุข พุคยาภรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ณ  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน