ม.ศรีปทุม เปิดเวที เสวนาปฏิรูปกีฬา

23 ม.ค. 2558

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานเปิดงานสัมมนา การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาพรวมในการปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปการกีฬา” โดยมีพลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬาและประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ประธานจัดงานให้เกียรติเข้าร่วมในงานสัมมนาการปฏิรูปกีฬา ในครั้งนี้ ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน