เลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ม.ศรีปทุม สู้ศึก “นนทรีเกมส์”

18 ม.ค. 2558

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่  42 “นนทรีเกมส์” โดยมี .เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติมาร่วมงานและมอบวุฒิบัตรแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันและที่สร้างชื่อเสียงให้กับกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้ด้วย ณ ศสิ รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา