พิธีมอบเกียรติบัตร “ครูแสนดี ประจำปี 2558”

16 ม.ค. 2558

มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์  จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ ครูแสนดี ประจำปี 2558 แก่ครูแสนดี จากทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558  เวลา 08.00 – 12.00 น.  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธศรี  วงษ์สมาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

08.00 น.
ผู้เข้ารับเกียรติบัตรครูแสนดี ลงทะเบียน ณ บริเวณ ชั้น L อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์

09.00 น.
บรรยายพิเศษ “ครูเป็นที่พึ่งของเด็กและความหวังของสังคมไทย”

10.00 น.
พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับเกียรติบัตรครูแสนดี ประจำปี 2558

10.30 น.
-ประธานในพิธี ดร.สุทธศรี  วงษ์สมาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเดินทางถึงบริเวณพิธี
- ประธานจัดงาน (ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
- ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูแสนดี ประจำปี 2558  ตามลำดับ  และกล่าวแสดงความยินดี
- คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ มอบของที่ระลึก แด่ท่านประธานในพิธีฯ
- ประธานในพิธีเดินทางกลับ

11:40 น.
ผู้เข้ารับเกียรติบัตรครูแสนดีถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
- เสร็จพิธี