ประกวดออกแบบอาคาร 10 (โรงอาหาร)

13 ม.ค. 2558

อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน LET’S COOK THE NEW 10 WORKSHOP ออกแบบรสชาติใหม่ให้กับอาคาร 10 กับแคมเปญ “EAT MEETS LIFE“ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีส่วนร่วมในโครงการประกวดนำเสนอแนวคิด การออกแบบสร้างสรรค์ ปรับปรุงอาคาร 10 (โรงอาหาร) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท เพื่อร่วมเดินทางไป Workshop ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน