ครบรอบวันสถาปนา 45 ปี “ศรีปทุม”

12 ม.ค. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน “วันศรีปทุม”ครบรอบ 45 ปี โดยมี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ จำนวน 59 รูป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

**มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการสถาปนาเมื่อ ปี พ.ศ. 2513 โดย ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งได้วางรากฐานไว้ซึ่งมีความเชื่อว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” และยังได้กล่าวถึงหลักการสำคัญในการดำเนินงาน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม อันได้แก่ “ริเริ่ม รอบรู้ รวดเร็ว และเรียบร้อย”

**มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” พระราชทานนาม “ศรีปทุม” พร้อมความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว”โดยมี “บัวหลวงสีชมพู”เป็นดอกไม้สัญญลักษณ์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม