ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าอวยพรปีใหม่ 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12 ม.ค. 2558

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์กฤช กาญจนาภา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2558 แก่ท่านพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องปฏิบัติงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา