เชิญร่วมทำบุญตักบาตร และเฉลิมฉลอง “วันศรีปทุม” ครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

9 ม.ค. 2558
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชาวศรีปทุม ร่วมงาน “วันศรีปทุม” ครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันจันทร์ที่  12  มกราคม  2558  เวลา 08.00 น. ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน
เวลา 08.00  น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  59 รูป  ณ  อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)
เวลา 08.19  น. พิธีถวายสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย  และพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่  ณ  อาคารอเนกประสงค์
- ดร.มาลินี  พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยศรีปทุม ถวายสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
- ดร.มาลินี  พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยศรีปทุม ถวายสักการะพระวิษณุกรรม
- ดร.มาลินี  พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยศรีปทุม จุดธูปเทียนบูชาพระภูมิเจ้าที่
- ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่
- คณะผู้บริหาร คณาจารย์  และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน  จุดธูปบูชา แล้วนำไปปักที่กระถางธูป
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  หวังสุขใจ พราหมณ์ทำพิธีบวงสรวง
- ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยศรีปทุม พรมน้ำอบและปิดทองที่ศาลพระภูมิ
- นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม / พลเอกเสรี  พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี / ดร.รัชนีพร    พุคยาภรณ์  พุกกะมาน อธิการบดี  / ดร.บุษบา ชัยจินดา  และ  ดร.จรรยา  พุคยาภรณ์ ถวายผ้าสามสีและพวงมาลัยเก้าสีเก้าศอก
- ครอบครัวพุคยาภรณ์ถวายผ้าม่าน
- คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้มีเกียรติถวายพวงมาลัยดอกไม้สด
- ดร.มาลินี  พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยศรีปทุม โปรยข้าวตอกดอกไม้ ถั่วงาทั่วบริเวณศาล
- ลาเครื่องสังเวย
เวลา 09.19 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  59  รูป  ณ  บริเวณหน้าอาคาร  40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- ผู้บริหาร  คณาจารย์ และนักศึกษา  ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์ทำนองสรภัญญะบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ
- พระสงฆ์ จํานวน 59 รูป ออกรับบิณฑบาต
- ประธานและผู้ร่วมพิธี ทําบุญตักบาตร
เวลา 10.29  น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์  ณ  บริเวณอาคาร 40  ปี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ดร.มาลินี  พุคยาภรณ์  ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยศรีปทุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- พระสงฆ์จำนวน  10  รูป  เจริญพุทธมนต์
- ถวายข้าวพระพุทธและถวายสังฆทาน
- ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา  ประธานในพิธีกรวดน้ำและรับพร
- ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
- ถวายภัตตาหารเพล
- เสร็จพิธีสงฆ์
เวลา 11.09 น. กิจกรรมเฉลิมฉลอง 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หมายเหตุ  การแต่งกาย  :   สวมเสื้อยืดคอกลมสีขาว  45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม