ดูงานระบบ ICT

8 ม.ค. 2558

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุเมษ ชุมจีน Assistant Director of Technology Service Cluster ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ ณ Convention ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน