อนันต์ อัศวโภคิน ปิดหลักสูตร ABC : REAL อสังหาริมทรัพย์ SPU

22 ธ.ค. 2557

คุณอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และในฐานะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ก่อตั้งและสร้างสรรค์หลักสูตร “ABC REAL : กลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” ได้ให้เกียรติกล่าวในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร  ABC : REAL ตามโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ของ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา