รับมอบหนังสือภาษาจีน

18 ธ.ค. 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ Ms.Xiaoping Wang, Vice President of Xi’An University คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ Xi’An University,P.R. China เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีปทุม และมอบหนังสือเรียนภาษาจีน จำนวนกว่า 3,000 เล่ม แก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน