วอลเลย์บอลชาย-หญิง ม.ศรีปทุม ล้มเจ้าภาพคว้าแชมป์ ม.อาเซียน ครั้งที่ 17 ป.อินโดนีเซีย

15 ธ.ค. 2557

อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลชาย-หญิง ชุดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พาทีมวอลเลย์บอลชายเอาชนะประเทศอินโดนีเซีย ไป 3 ต่อ 2 เซต  และพาทีมวอลเลย์บอลหญิงเอาชนะจากทีมเจ้าภาพประเทศอินโดนีเซียไป 3 ต่อ 0 เซต คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ ในการแข่งขันมหกรรมกีฬา “มหาวิทยาลัยอาเซียน” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย

***โดยความสำเร็จในครั้งนี้มี นักกีฬาและบุคลากร วอลเลย์บอลชาย-หญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าปฏิบัติหน้าที่ระดับประเทศ ประกอบด้วย

- นายสุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลหญิง

- นายไตรสิทธิ์ ทิศาเจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิง

- นักกีฬา นายศิริเทพ       พัสดุ                 คณะบริหารธุรกิจ

- นักกีฬา นายกชกร         พงศ์เพ็ชร์          คณะบริหารธุรกิจ

- นักกีฬา นายยศพล       วัฒนา                คณะศิลปศาสตร์

- นักกีฬา นายศุภชัย        ประจง               คณะบริหารธุรกิจ

- นักกีฬา น.ส.กรรณิการ์  ธีปะโชติ             คณะบริหารธุรกิจ

- นักกีฬา น.ส.โสรยา       พรมหล้า            คณะบริหารธุรกิจ

- นักกีฬา น.ส.วนิดา        โคตรเรือง           วิทยาลัยบัณฑิต

- นักกีฬา น.ส.ชิตพร        กำลังมาก          ม.ศรีปทุม ขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ