หอการค้าไทย ยกย่องเชิดชูเกียรติ อธิการบดี ม.ศรีปทุม “สตรีดีเด่น”

11 ธ.ค. 2557

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติในฐานะ “สตรีดีเด่น” ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการศึกษา ประกอบคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติแก่สังคมและส่วนรวม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 87 พรรษา โดยมี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย ให้เกียรติมอบโล่ในครั้งนี้ ในงานพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “ราตรีร้อยใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ องค์ราชินี” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 ณ ห้องอังรีดูนังต์ฮอล์ล ราชกรีฑาสโมสร (สปอร์ตคลับ) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา