มรภ.พระนคร เยี่ยมชม e-Learning ม.ศรีปทุม

9 ธ.ค. 2557

ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช บุญประจักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบการจัดการศึกษาออนไลน์” เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน