วอลเลย์บอลชาย ม.ศรีปทุม คว้าแชมป์แห่งประเทศไทย

1 ธ.ค. 2557

สำนักงานการกีฬา นำทีมวอลเลย์บอลชาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้าแชมป์ในการแข่งขันกีฬา “ทรู วอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2557 หลังจากเอาชนะสถาบันการพลศึกษา 3 ต่อ 0 เซต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

นอกจากนี้ นักกีฬาวอลเลย์บอลชาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้รับคัดเลือกในรางวัลทรงคุณค่าของตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อ

รางวัลตำแหน่งยอดเยี่ยม

นายศิริเทพ พัสดุ ตบหัวเสายอดเยี่ยม
นายวุฒิชัย ตอรบรัมย์ บล็อกกลางหน้ายอดเยี่ยม
นายยศพล วัฒนะ ผู้เล่นทรงคุณค่า
นายสุธี สุทธิ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

 

สำหรับรายชื่อทีมงานและนักกีฬา ทีมวอลเลย์บอลชาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชุดคว้าแชมป์ในการแข่งขัน “ทรู วอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2557 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ/ตำแหน่ง

รายชื่อ

ผู้ฝึกสอน นายสุธี สุทธิ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายภัทรชนน กลิ่นสุคนธ์
ผู้จัดการทีม นายไตรสิทธิ์ ทิศาเจริญศักดิ์

นักกีฬา

รายชื่อ

คณะ

นักกีฬา 1. นายพงศ์พสุ เกิดกรุง

บริหารธุรกิจ

นักกีฬา 2. นายจิรายุทธ์ ภู่พงษ์

ศิลปศาสตร์

นักกีฬา 3. นายศุภชัย ประจง

บริหารธุรกิจ

นักกีฬา 4. นายศิริเทพ พัสดุ

บริหารธุรกิจ

นักกีฬา 5. นายตรียศ สาธุสัตย์

บริหารธุรกิจ

นักกีฬา 6. นายกษกร พงศ์เพ็ชร์

บริหารธุรกิจ

นักกีฬา 7. นายสิทธิพงษ์ เพชรสุทธิ์

บริหารธุรกิจ

นักกีฬา 8. นายวุฒิไกร ตอรบรัมย์

การจัดการมหาบัณฑิต

นักกีฬา 9. นายประพันธ์ เกตุวงษ์

บริหารธุรกิจ

นักกีฬา 10. นายยศพล วัฒนะ

ศิลปศาสตร์

นักกีฬา 11. นายสันติ สมสุข

การจัดการมหาบัณฑิต

นักกีฬา 12. นายณฐกร สังคโร

บริหารธุรกิจ