หลักสูตร ABC Real: Real Estate Real Deal

1 ธ.ค. 2557

คุณนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโปรเจกต์ MEGA bANGNA ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และบอกเคล็ดลับอย่างหมดเปลือกกับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ในหัวข้อ “กรณีศึกษาอสังหาฯ สร้างสรรค์”  ในหลักสูตร ABC Real: Real Estate Real Deal ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน