ม.ศรีปทุม เชิญร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวา มหาราช

28 พ.ย. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชาวศรีปทุม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี โดยมีกำหนดจัดงานขึ้น ในวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ อาคาร ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร ๑๑)

เวลา ๑๐.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
พร้อมเพรียงกัน ณ อาคาร ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เวลา ๑๐.๓๐ น.  การแสดงรำถวายพระพร
เวลา ๑๐.๔๕ น. พิธีวางพุ่มเงิน-ทองถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช โดยตัวแทนคณะ และหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เวลา ๑๑.๐๐ น.  ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้บนพานธูปเทียนแพร
                     ประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
                     ประธานในพิธีอ่านคำถวายพระพรเทิดพระเกียรติ
เวลา ๑๑.๑๕ น.  ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี , เพลงสดุดีมหาราชา
เวลา ๑๑.๓๐ น.  ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เวลา ๑๑.๔๕ น. การแสดงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
เวลา ๑๒.๐๐ น.  เป็นอันเสร็จพิธี

*การแต่งกาย :  บุคลากรทุกท่านใส่เสื้อสีเหลืองที่ทางมหาวิทยาลัยแจกให้
                      นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา