การประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ CEO Innerbus สาธารณรัฐเกาหลี

28 พ.ย. 2557

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับและประชุมหารือกับ Mr. Jack Lee, CEO Innerbus, Korea Software Industry Association สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ตลอดจนให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสเข้าทำงานกับ Innerbus ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของสาธารณรัฐเกาหลีด้าน web log analysis solution รวมถึงการพัฒนา software และสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน