บัญชีศรีปทุม จัดตอบปัญหาบัญชี ปวช.-ปวส. ครั้งที่ 6

27 พ.ย. 2557

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชีสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งที่ 6” ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับ ปวช. จำนวน 32 โรงเรียน และระดับ ปวส. จำนวน 27 โรงเรียน   ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน