สุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน”

25 พ.ย. 2557

นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้เกียรติมอบรางวัลกับ นายภาณุมาศ มาลาเจริญ และ นายณัฐวุฒิ บรินักษ์พัฒนกุล นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 200,000 บาท และได้รับรางวัลร่วมเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการประกวดสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน” ปีที่ 2 ตามโครงการของ ธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้พัฒนาศักยภาพด้านการสร้างสรรค์แนวคิดด้านการวางแผนทางธุรกิจ การบริหารเงิน การลงทุน การตลาด รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงิน ในฐานะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ พญาไท เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา