ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ABC Real: Real Estate Real Deal

24 พ.ย. 2557

คุณสุนันทพัฒน์ เฉลิมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บจ.เคทีจีวาย ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ด้านการบริการสนับสนุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในหลักสูตร ABC Real: Real Estate Real Deal ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน