หลักสูตร ABC Real: Real Estate Real Deal

24 พ.ย. 2557

คุณอุทร ภูษิตกาญนา กรรมการผู้จัดการ บจ.ฤทธา ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ในหัวข้อ : การบริหารงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในหลักสูตร ABC Real: Real Estate Real Deal ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน