เตรียมพร้อมสู่นักการตลาด-ประชาสัมพันธ์ แบบมืออาชีพ

24 พ.ย. 2557

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร”  โดยได้รับเกียรติจากคุณวราลี  จิรชัยศรี ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และการตลาด  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  มาแชร์ประสบการณ์การทำงาน และเคล็ดลับสู่การเป็นนักการตลาด และนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ณ ห้อง 9-1004 อาคาร 9  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน