ตอบปัญหากฎหมาย ครั้งที่ 11

20 พ.ย. 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 โดยมีทีมนักเรียนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 84 ทีม โดยแชมป์ถ้วยพระราชทานฯในปีนี้ตกเป็นของนักเรียนจากโรงเรียนอำนาจเจริญ  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน