ต้อนรับผู้แทนจาก SCU และ ACU ประเทศเกาหลี

20 พ.ย. 2557

ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Seoul Cyber University (SCU) และ ASEAN Cyber University (ACU) เนื่องในโอกาสการเข้าร่วมงาน SPU-SCU-ACU Joint Seminar and Workshop 2014 : Transformation of Korean Education – World’s number 1 in traditional and online education ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน